piece of writing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece of writing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece of writing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece of writing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • piece of writing

  Similar:

  writing: the work of a writer; anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style and effect)

  the writing in her novels is excellent

  that editorial was a fine piece of writing

  Synonyms: written material

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).