mixed jam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed jam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed jam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed jam

    * kinh tế

    mứt dẻo hỗn hợp quả