mixed boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed boat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed boat

    * kinh tế

    tàu chở hàng và khách