mixedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixedness.

Từ điển Anh Việt

 • mixedness

  /'mikstnis/

  * danh từ

  tính chất lẫn lộn, tính chất pha trộn, tính chất ô hợp

  tính chất chung cho cả nam lẫn nữ

  tính lai, giống lai