inverted snob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted snob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted snob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted snob.

Từ điển Anh Việt

  • inverted snob

    * danh từ

    người muốn chứng minh rằng mình không phải thuộc loại trưởng giả học làm sang