inverted siphon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted siphon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted siphon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted siphon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inverted siphon

  * kỹ thuật

  ống luồn

  xây dựng:

  cống luồn

  ống truyền nước vòng

  si phông luồn

  xi phông lật ngược