inverted arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inverted arch

  * kỹ thuật

  cuốn ngược

  vòm giảm tải

  vòm ngược

  xây dựng:

  vòm lật ngược

  vòm võng