inverted l-beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted l-beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted l-beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted l-beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted l-beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Dầm chữ L ngược