internet society (isoc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet society (isoc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet society (isoc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet society (isoc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internet society (isoc)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  Xã hội Internet/Hiệp hội Internet

  toán & tin:

  hội Internet