internetworking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internetworking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internetworking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internetworking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internetworking

  * kỹ thuật

  liên kết

  liên mạng

  sự liên kết mạng

  sự nối mạng