internet congestion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet congestion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet congestion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet congestion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet congestion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tắc nghẽn mạng