internetwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internetwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internetwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internetwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internetwork

  * kỹ thuật

  liên kết mạng

  liên mạng

  toán & tin:

  mạng quốc tế