internetmania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internetmania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internetmania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internetmania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internetmania

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chứng nghiện Internet

  tính nghiện Internet

  tính say mê Internet