internet protocol (ip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet protocol (ip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet protocol (ip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet protocol (ip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internet protocol (ip)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  Giao thức Internet

  toán & tin:

  giao thức mạng Internet