inclined strata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined strata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined strata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined strata.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined strata

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tầng nghiêng