inclined pile driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined pile driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined pile driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined pile driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined pile driver

    * kỹ thuật

    máy đóng cọc nghiêng