inclined ramp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined ramp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined ramp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined ramp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined ramp

    * kinh tế

    bờ dốc để đuổi gia súc