have a look nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

have a look nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm have a look giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của have a look.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • have a look

  Similar:

  take a look: look at with attention

  Have a look at this!

  Get a load of this pretty woman!

  Synonyms: get a load

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).