graphic terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic terminal.

Từ điển Anh Việt

  • graphic terminal

    (Tech) đầu cuối đồ họa