graphics chip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics chip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics chip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics chip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • graphics chip

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chip đồ họa

  chíp đồ họa

  mạch đồ họa

  vi mạch đồ họa