graphics port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics port

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng đồ họa