graphics tablet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics tablet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics tablet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics tablet.

Từ điển Anh Việt

 • graphics tablet

  (Tech) bảng vẻ đồ họa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • graphics tablet

  * kỹ thuật

  bảng đồ họa

  bảng Rand

  toán & tin:

  bàn vẽ đồ họa