graphics icon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics icon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics icon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics icon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics icon

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    biểu tượng đồ họa