graphics board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics board

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bảng mạch đồ họa