graphics text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics text

    * kỹ thuật

    văn bản đồ họa