graphics page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang đồ họa