graphic file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic file.

Từ điển Anh Việt

  • graphic file

    (Tech) tập tin đồ họa