graphic layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic layout.

Từ điển Anh Việt

  • graphic layout

    (Tech) mẫu bố trí đồ họa