graphic approach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic approach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic approach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic approach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic approach

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép xấp xỉ đồ thị