fred zinnemann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fred zinnemann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fred zinnemann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fred zinnemann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fred zinnemann

    Similar:

    zinnemann: United States filmmaker (born in Austria) (1907-1997)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).