frederick soddy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick soddy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick soddy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick soddy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick soddy

    Similar:

    soddy: English chemist whose work on radioactive disintegration led to the discovery of isotopes (1877-1956)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).