frederick loewe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick loewe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick loewe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick loewe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick loewe

    Similar:

    loewe: United States composer (born in Austria) who collaborated with Lerner on several musicals (1901-1987)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).