frederick douglass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick douglass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick douglass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick douglass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick douglass

    Similar:

    douglass: United States abolitionist who escaped from slavery and became an influential writer and lecturer in the North (1817-1895)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).