frederick james furnivall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick james furnivall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick james furnivall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick james furnivall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick james furnivall

    Similar:

    furnivall: English philologist who first proposed the Oxford English Dictionary (1825-1910)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).