frederick delius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick delius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick delius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick delius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick delius

    Similar:

    delius: English composer of orchestral works (1862-1934)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).