frederick north nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick north nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick north giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick north.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick north

    Similar:

    north: British statesman under George III whose policies led to rebellion in the American colonies (1732-1792)

    Synonyms: Second Earl of Guilford

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).