freddie mac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freddie mac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freddie mac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freddie mac.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freddie mac

    * kinh tế

    chứng khoán của FHLMC

Từ điển Anh Anh - Wordnet