frederico garcia lorca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederico garcia lorca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederico garcia lorca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederico garcia lorca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederico garcia lorca

    Similar:

    garcia lorca: Spanish poet and dramatist who was shot dead by Franco's soldiers soon after the start of the Spanish Civil War (1898-1936)

    Synonyms: Lorca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).