frederic francois chopin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederic francois chopin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederic francois chopin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederic francois chopin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederic francois chopin

    Similar:

    chopin: French composer (born in Poland) and pianist of the romantic school (1810-1849)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).