frederic auguste bartholdi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederic auguste bartholdi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederic auguste bartholdi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederic auguste bartholdi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederic auguste bartholdi

    Similar:

    bartholdi: French sculptor best known for creating the Statue of Liberty now in New York harbor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).