fan unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fan unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fan unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fan unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fan unit

  * kỹ thuật

  bộ quạt gió

  bộ thông gió

  xây dựng:

  hệ thiết bị thông gió

  điện lạnh:

  tổ quạt gió