fane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fane.

Từ điển Anh Việt

  • fane

    /fein/

    * danh từ

    (thơ ca) đền miếu