european regional development nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european regional development nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european regional development giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european regional development.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european regional development

    * kinh tế

    Quỹ Phát triển Địa phương châu Âu