european market for infrastructural projects (emip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european market for infrastructural projects (emip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european market for infrastructural projects (emip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european market for infrastructural projects (emip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european market for infrastructural projects (emip)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thị trường châu Âu cho các dự án hạ tầng cơ sở