european depositary receipts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european depositary receipts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european depositary receipts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european depositary receipts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european depositary receipts

    * kinh tế

    chứng khoán dự thác Châu Âu