bus protocol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bus protocol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bus protocol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bus protocol.

Từ điển Anh Việt

  • bus protocol

    (Tech) nghi thức mạch nối