bushed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bushed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bushed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bushed.

Từ điển Anh Việt

 • bushed

  * tính từ

  mệt nhoài, đuối sức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bushed

  Similar:

  bush: provide with a bushing

  all in: very tired

  was all in at the end of the day

  so beat I could flop down and go to sleep anywhere

  bushed after all that exercise

  I'm dead after that long trip

  Synonyms: beat, dead