brine pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brine pump

  * kinh tế

  bơm dịch muối

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bơm nước muối

  tái đậm đặc nước muối