brine pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine pipe

    * kỹ thuật

    đường ống dẫn nước muối