brine header nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine header nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine header giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine header.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brine header

  * kinh tế

  vòi phun nước muối

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  ống góp nước muối